AKTUALITY

 

ITÁLIE – poznávací zájezd s možností koupání
Nabízíme 5 denní italskou klasiku s poznáváním nejkrásnějších památek Florencie a Říma s možností koupání. Ideální zájezd pro školní skupiny. Při tomto cenově dostupném zájezdu navštívíte město, kde budete putovat historii a v pozdějších odpoledních hodinách můžete relaxovat v Tyrhénském moři. Při cestě zpět se zastavíme na celý den ve městě renesance Florencii.

 

Všechny cesty vedou do Říma, říká jedno z přísloví. Odjezd na naší cestu je naplánován od d školy po obědě a v ranních hodinách dorazíme do Říma, který byl nazývaný ve starověku věčným městem. Byl jeden a půl tisíciletí středem Evropy a dějištěm významných historických událostí. Byl také  prvním velkoměstem v dnešním smyslu slova, metropolí Římské říše a později světské moci papežů. Řím je výstavou architektury a sochařství. Je zde bezpočet krásných náměstí se sochami a stavbami ze všech období

 

První den se seznámíme s městem na základním pěším okruhu.  zastavíme se na Piazza Navona  u  Fontanay di Trievi, na Piazza Spagna z antického Říma uvidíme Koloseum, Forum Romanum, Pantheon a množství další památek. V pozdějších odpoledních hodinách po ubytování budete mít možnost se vykoupat v Tyrhénském moři.

 

 

Ubytování je v bungalovech se sociálním zařízením, k dispozici je kuchyňka. V místě je také hřiště, restaurace a obchod se základními potravinami. Pláž je vzdálená cca 100 m od ubytování.

 

 

Druhý den se  budeme věnovat návštěvě papežského státu Vatikán a jeho muzeím. Odpoledne navštívíme jedno z nejvýznamnějších archeologických nalezišť - antické město Ostia, kde se zachovaly celé ulice a části domů. Zde si  můžete udělat představu,jak vypadala antická města. Chrám Kapitol, lázně, obchody a dále například zrekonstruované divadlo, kde se dnes konají koncerty pod širým nebem. Velmi známý je tzv. Dianin dům, činžovní několikapatrový dům velikosti městského bloku, v jakých bydlela většina obyvatel antické Ostie i Říma. V pozdějším odpoledni budete mít možnost se opět vykoupat v Tyrhénském moři.

 

Následující den ráno opustíme oblast Říma a budeme se věnovat celodenní prohlídce renesančního města Florencie. Součástí bude i návštěva světoznámé galerie Uffizi. Jejími nejcennějšími skvosty jsou díla renezančních umělců – Botticelliho, Leonarda da Vinci, ale také vlámských a německých umělců té doby Dürera, Memlinga, van der Weydena a dalších. Díla florentské školy šestnáctého století, například Raffaela či Michelangela.  Za nejproslulejší dílo v galerii Uffizi je považován  Botticelliho obraz Primavera. Ve večerních hodinách budeme odjíždět směr ČR. Plánovaný příjezd ke škole je v dopoledních hodinách následujícího dne.

 

 

Cena 5.290,- Kč je vypočítávána při plném obsazení autobusu 45 studenty a pedagogický dozor v počtu 3 osob je zdarma. Každému pedagogickému pracovníkovi z uvedeného počtu je vyplaceno kapesné v hodnotě 55,- EU. Cena je kompletní a zahrnuje dopravu, ubytování, rezervace uvedených vstupů a vstupného do Vatikánských muzeí, Ostie a galerie Uffizi.

 

 

 

 

Copyright 2010. VESELÝ ŠKOLNÍ AUTOBUS

KONTAKT| DOMŮ

Webdesign & Development by 5Q