TIPY
místo pro novinky, které pro Vás chystáme a děláme

 

Poznávání Prahy za doby Karla IV - programy k 700. výročí narození panovníka

V letošním roce si všichni připomínáme 700. výročí od narození českého krále a římského císaře Karla IV., zvaného také Otec vlasti. Jak vypadala Praza ve 14 století? Jak se zde žilo a jak císař Karel IV. své rodné město změnil? Na všehcny toto otázky dostanete odpověď na některém z našich programů v rámci projektu "Setkání s Prahou".


Karel IV a jeho město - je známo, že tento panovník Prahu miloval. Rozšířil toto město tak, že se stalo svojí velikostí i významem srovnatelné s ostatními evropskými metropolemi. Na tomto výletě se vypravíme po stopách památek té doby. Tento program bychom mohli také nazvat Praha v období gotiky. Je určen pro Zš a Sš a součástí je také soutěž. Cena 150,-Kč/ žák zahrnuje průvodce a vstupné do vybraných objektů (katedrála sv. Víta, Starý královský palác, Anežský klášter, kde se nachází expozice středověkého umění v Čechách).

 

Setkání s Prahou Karla IV - na Pražském hradě si prohlédneme katedrálu, Starý královský palác. Ze zahrad Hradu uvidíte skoro na celé město a řekneme si něco o jeho historii. Tzv. Královskou cestou projdeme na Karlův most, kde žáci pomocí pracovního listu budou sami poznávat zajímavosti mostu. Navštívíme výstavu ve Staroměstské mostecké věži, zastavíme se u Domu U Kamenného zvonu, místa, kde se Karel IV. pravděpodobně narodil. Cena 140,- Kč/žák je vč. vstupů pro Zš a délka programu trvá cca 4 hodiny. Program se dá upravit i pro Sš ale cena je dohodou podle vstupů do vybraných objektů

 

Stopy Karla IV na Vyšehradě a Emauzy - žáci se seznámí s tím, proč Karel IV. upravil řád pro svou korunovaci a v předvečer korunovace se pěšky vydal na Vyšehrad, kde mu byly ukázány lyčené střevíce a mošny. Za jeho vlády změnil Vyšehrad významně svojí podobu. Emyuzy, které také panovník založil jsou významnou gotickou památkou, která byla značně poškozena v roce 1945. Délka programu je cca 3,5 hodiny. Součástí jsou pracovní listy. Cena 130,-Kč/ žák je pro Zš vč. vstupů a průvodce

 

 

 

Copyright 2010. VESELÝ ŠKOLNÍ AUTOBUS

KONTAKT| DOMŮ

Webdesign & Development by 5Q